Privacybeleid

Inleiding

Hulz.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Type gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Betaalinformatie

Doel van de gegevensverzameling

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw aankopen van onze producten of diensten
 • Het leveren van klantenservice
 • Het versturen van marketingmateriaal (indien u zich daarvoor heeft aangemeld)

Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens hulz.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

Gegevensbewaring

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Gebruikersrechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om uw bij ons geregistreerde persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op correctie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering van gegevens: u kan ons vragen om uw persoonsgegevens uit onze database te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u ons vragen om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te ontvangen en, indien technisch mogelijk, deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via legal@hulz.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren.

Privacybeleid wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. De wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.


Laatst bijgewerkt: 20 juli 2023

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via legal@hulz.nl

Goede keus!

Strategie is jouw kracht, maar… 

ZICHTBAARHEID

..is de sleutel.

Samen zorgen we dat je niet langer over het hoofd wordt gezien.

Geweldig!

Iedere klik op je site is een potentieel verkoopmoment

Laten we samen je…

CONVERSIE

..naar een hoger niveau tillen.

Fantastisch!

Met jouw talent verdien je een platform dat net zo schitterend is.

Laten we samen jouw portfolio de…

SPOTLIGHT

..geven die het verdient.