Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Gebruik van checklists en digitale producten

De checklists en digitale producten die worden aangeboden op hulz.nl zijn bedoeld als hulpmiddelen en algemene richtlijnen voor digitale marketing. Hoewel hulz.nl zich inzet om nauwkeurige en actuele informatie te bieden, is het gebruik van deze checklists en digitale producten volledig op eigen risico van de gebruiker.

Hulz.nl geeft geen garanties of beloften over de resultaten die kunnen worden behaald door het gebruik van de checklists en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van het gebruik van deze checklists. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst of zakelijke kansen, of enige beslissing die wordt genomen op basis van de inhoud van de aangeboden checklists en digitale producten.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de toepasbaarheid van de checklists op hun specifieke situatie te beoordelen.

Informatie op deze website

Hulz.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen er onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens voorkomen. Hulz.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie die op of via deze site weergegeven wordt.

Daarnaast is de informatie op deze website van algemene aard en niet bedoeld als specifiek advies. Hulz.nl is niet verantwoordelijk voor enige actie die is genomen op basis van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Hulz.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

Functioneren van deze website

Hulz.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Hulz.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door hulz.nl of door u aan hulz.nl middels een website van hulz.nl of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Hulz.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hulz.nl garandeert niet dat deze sites op een betrouwbare of veilige manier werken, noch kan hulz.nl verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Virussen

Hulz.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om adequate beschermende maatregelen te nemen tegen mogelijke bedreigingen zoals virussen en malware.

Gratis

Download nu gratis jouw strategieplan.

Je ontvangt de brochure direct per e-mail.